Szólalj meg bátran a zene nyelvén!

Játékos gyakorlatok a stílusimprovizációs készség fejlesztésére

Harmath Dénes

Előszó

Kedves muzsikus barátom!

Ennek a tankönyvnek az a célja, hogy elindítson azon az úton, hogy a zene nyelvén ki tudd fejezni saját gondolataidat és érzéseidet a pillanatnyi helyzetnek megfelelően. Ez azért csodálatos dolog, mert egyrészt saját belső világodhoz jobban tudsz kapcsolódni, másrészt még mélyebb kapcsolatot tudsz teremteni a Téged hallgatókkal azáltal, hogy aktuális igényeikre reagálva zenei párbeszédet folytathatsz velük.

Ha eddig még nem kóstoltál bele a rögtönzés világába, abban bízom, hogy ezek a gyakorlatok biztonságérzetet adnak és felszabadítanak. Ha pedig úgy érzed, hogy jön Belőled az improvizáció, reményeim szerint abban tudnak segíteni, hogy zenei gondolataidat még strukturáltabban tud megfogalmazni, és így a közönség azt gondolhassa, hogy rögtönzésed voltaképpen egy leírt kompozíció előadása.

Célközönség

Ez a könyv Neked szól, ha zenei tanulmányaidban már legalább közép- vagy felsőfokon jársz, és szeretnéd elsajátítani a stílusimprovizáció készségét, azaz az elmúlt századok európai, tonális komoly- és könnyűzenei nyelvén történő rögtönzést. (Ha a rögtönzést a zene alapjaitól szeretnéd kezdeni, ill. a jazz világában kívánsz elmélyedni, melegen ajánlom Apagyi Mária ZongorÁlom, ill. Gonda János A rögtönzés világa c. tankönyveit.)

A gyakorlatok azt feltételezik, hogy már birtokában vagy olyan képességeknek, mint a kottaolvasás, a szolmizáció, valamint a fokszámok, hármashangzatok, négyeshangzatok és fordításaik alapvető ismerete. Előnyt jelent, de nem követelmény a basso continuo-gyakorlat.

Akármilyen hangszeren játszol, találni fogsz magadnak megfelelő gyakorlatokat. Ezek többsége az akkordikus hangszerekre, némelyike specifikusan az orgonára fókuszál, de hangszeredre jellemző technikákkal sikeresen alkalmazhatod őket dallamhangszerekre, ill. énekhangra is.

Általános szabályok

A legfontosabb alapelv, hogy a játszott anyag fölött teljes kontrollt érezz, és előre tudj gondolkodni. Mindig olyan tempót válassz, amiben teljesen ritmikusan el tudod játszani, amit elképzeltél. (Ehhez nagyon hasznos segítség egy kamarapartner – sok gyakorlatban ketten vagy többen is részt vehetnek –, partner híján pedig egy metronóm.) Addig ne haladj tovább a következő gyakorlatra, amíg nincs meg a már említett kontroll érzete, mely egyfajta szabadságérzetet is ad.

Minden gyakorlatot minél többféle, minél különbözőbb variációban végezz el, legfőképp minél több hangnemben.

Amikor ketten két különböző szerepben játszotok, megbeszélés szerint cserélgethettek.

A dúrban és mollban is értelmezhető harmóniasorok fokszámmal vannak jelölve, egyébként az akkordmenetek úgynevezett szolmizált számozott basszussal vannak lejegyezve: ilyenkor a szolmizáció a basszushangot jelzi, a felső indexben levő számok pedig a basszushoz képest számítandó hangközöket.

A gyakorlatokat nem szükséges a könyv elejétől a végéig szigorúan a leírt sorrendben végezni. Az 1-2., valamint a 3-4. gyakorlatsort nagyjából párhuzamosan érdemes feldolgozni, egy fejezeten belül pedig általában nehézség szerint növekednek, ill. egymásra épülnek a feladatok, de a saját képességeid és a gyakorlatok előfeltételeinek figyelembevételével azt javaslom, hogy személyre szabott tanmenet szerint haladj, időnként visszatérve egy-egy gyakorlat nehezített változatára – legjobb, ha van egy tanárod, aki segít ebben.

Gyakorlatok

Dallam

Egy szép dallamra mindenki rezonál, így ez a hallgatóság megszólításának egyik kulcsa.

Pentaton improvizáció

Motívumszekvencia

Népdalimprovizáció

Dallam akkordinga fölé

Dallam akkordsor fölé

Egyveleg

Dallam dalkíséret fölé

Variáció

Hallgatóidat bevonhatod az alkotói folyamatba, ha kérsz tőlük egy témát, melyet különféle módosításoknak vetsz alá. Így ők is kíváncsian hallgatják az általuk kedvelt mű alakulását, Neked pedig már adott egy zenei anyag, mely sok mindent meghatároz.

Egy akkord – több karakter

Díszítés

Dallamdíszítés

Basszusdíszítés

Figuráció

Felrakás

Bővítés

Echo

Akkordok beszúrása

Álzárlatos coda

Lüktetés megváltoztatása

Proportio

Partita

Újraharmonizálás

Korálelőjáték

Transzponálás, transzformálás

Minore-maggiore váltás

Transzformálás másik skálahangra

Transzformálás másik hangsorba

Ritornell kamarában

Stílusjegyek felismerése és alkalmazása

Saját anyag

Előfeltétel:

Eljutottál oda, hogy olyan zenei anyagot rögtönözz, melynek minden paraméterét Te határozod meg. Ez nem azt jelenti, hogy bármiféle támpont nélkül kéne a semmiből valami teljesen eredetit megalkotnod. Az alábbi módokon tudsz magadon segíteni:

Most pedig fokozatosan, építőelemenként felépítünk zenei struktúrákat, mintha épületek lennének. A gyakorlatok végrehajtása során mindig az alábbi lépéseket kövesd:

Összefoglalva:

Zene Architektúra
struktúra (akkordsor, lassú harmóniaritmus) szerkezet
karakter (lüktetés, ritmusképlet, figuráció, szünetek) kifestés, berendezés
dallam (motívumok, késleltetések) díszítés

A folyamatra példákat a Téma c. alfejezetben találsz.

Frázis

A zene időbeli alapegysége a frázis (mint azt a népdaloknál már láttuk). Hossza lehet alapvetően:

Tipikus tematikus akkordsorok

Saját akkordsor

Szekvencia

Téma

Egyszerű téma

Egy rövid téma 2-4 frázisból áll. Egy frázis lehet:

A rögtönzés előtt tervezd meg a téma formáját betűjelekkel. Tipikus formák:

Moduláló téma

Előfeltétel: Ritornell kamarában

Egy bonyolultabb téma 4-5 frázisból áll, melyek között van az alaphangnemtől eltérő. Tipikus hangnemek az alaphangnemhez képest:

A formatervet bővítsd ki a hangnemtervvel. Tipikus formák:

Bővítés

Amikor már stabilan érzed, hogyan kell szimmetrikus (tehát pl. 2-szer vagy 4-szer 4 ütemes) zenei struktúrákat létrehozni, külső vagy belső bővítést alkalmazhatsz, ami plusz 1 vagy 2 frázis beszúrását jelenti (leggyakrabban periódusba). Ez jól alkalmazható arra, hogy plusz feszültségként később jussunk el a várva várt zárlatig, valamint hogy apró szabálytalansággal tegyük kevésbé kiszámíthatóvá a formát.

Először mindig játszd el a bővítés nélküli, szimmetrikus témát, majd pedig a bővített változatot.

Tipikus bővítési technikák:

Példák:

Moduláció szekvenciával

Reális szekvencia

Tétel

Egy teljes zenei tétel több, egymással kontrasztáló témából áll, melyek közül egy vagy több visszatér. Ezenkívül átvezető zenei anyagokat is tartalmazhat (ez lehet például moduláló szekvencia). Minél több tulajdonsága különbözik a témáknak (a metrumot és tempót kivéve), annál jobb – ezeket a tulajdonságokat is írd le az egyes témákhoz.

Variációs forma

Tipikus technika: Minore-maggiore váltás

Triósforma

Tipikus műfaj: menüett

Könnyűzenei forma

Rondóforma

Tipikus műfaj: gavotte

Nyitányforma

Tipikus műfaj: ouverture

Ritornell

A ritornell jöhet más hangnemekben, ill. visszatérhet csak egy frázisa.

Tipikus műfaj: concerto

Fantázia

Tipikus műfaj: prelúdium

Nagy kéttagú forma

Tipikus műfaj: bármilyen barokk tánctétel

Hídforma

Tipikus stílus: XX. század

Szonátaforma

Lépések:

Fúga

Előfeltétel:

A fúga alapja a harmonizáció: mindig a fúgatéma megharmonizálása kell, hogy a szemed előtt lebegjen. A fúgának nincs meghatározott formája, de egy tipikus formaterv a következő:

Kezdetben érdemes alla breve metrumú, szinkopált karaktert választani.

Expozíció és feldolgozás

Fúgatéma és tematikus részek

Közjátékok

Gyakorolj imitációs szekvenciákat, illetve felelgetős imitációkat a fúgatéma és a kontraszubjektum motívumaiból.

Teljes fúga

Fokozás

Augmentálás

Harmonizáld meg a fúgatémát 1 hang 2 akkord harmóniaritmussal.

Stretto

A stretto (tématorlasztás) technikája feszegeti az improvizáció kereteit, de egy egyszerű trükkel megvalósítható: a fúgatémát úgy építsd fel, hogy 2 (vagy 4) ugyanolyan harmóniamenetű, de eltérő ritmikájú frázisból álljon. Így a fúgatéma részfrázisai egymással egyszerre játszva is jól szólnak. Gyakorold az így kialakított téma torlasztását először 2 szólamban, majd hozzájátszva a basszust.

Harmonizáció

Előfeltétel: Dallam

A harmonizáció az egyik legösszetettebb zenei tevékenység, hiszen egy dallamhoz kell megtalálni a hozzá illő harmóniákat úgy, hogy azok egymás után is szervesen kapcsolódjanak. Nagyon fontos, hogy a dallamimprovizáció már készség szinten menjen, hogy elegendő élménnyel rendelkezz dallam és harmónia egymáshoz illesztéséről.

Basszusharmonizáció

Zsoltártónus-harmonizáció

Mixtúra

1 ütem 1 akkord

1 hang 1 akkord

Dallamtöredék

Korál

1 hang 2 akkord

Változó harmóniaritmus

Amikor a harmonizáció egyenletes harmóniaritmussal biztosan megy, ritkítsd a harmóniaritmust, ahol felismered, hogy a dallam több hangig egy akkordot jár körbe; vagy sűrítsd, ahol jónak látod (pl. a dallam megáll). A cél, hogy minél dallamosabb basszust kapj.

Példák: Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások

Ellenszólam

Közjátékos korálelőjáték

Formarész Kezdő hangnem Záró hangnem
Ritornello F: C:
I. korálsor F:
II. F:
R. B:
I. F:
II. F: d:
R. d:
III. a: d: félzárlat
Szekvencia d: a:
IV. a: g:
R. C:
V. F: d: félzárlat
VI. d: F:
Coda: R. B: F:

Stílusok

Az alábbiakban címszavakban összegyűjtöttem a különböző zenetörténeti korszakok, szerzők főbb stílusjegyeit. Ezek a listák csak emlékeztetésre, illetve inspirálásra szolgálnak; a Te feladatod ezekre a jelenségekre példákat gyűjteni és gyakorolni őket.

Reneszánsz

Zenei nyelv

Motívumok

Műfajok

Táncok

Barokk

Zenei nyelv

Motívumok

Műfajok

Táncok

Bécsi klasszika

Zenei nyelv

Motívumok

Műfajok

Táncok

Romantika

Zenei nyelv

Liszt

Műfajok

Táncok

Századforduló és XX. század

Zenei nyelv

Debussy

Alain

Messiaen

Bartók

Kodály

Eben

Műfajok

Táncok

Akkordsorok

Ajánlott irodalom

Felvételek

Könyvek

Honlapok

Függelék

Licenc

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

Online elérhetőség

A könyv legfrissebb verziója online elérhető a következő formátumokban: